เหมารถส่วนตัวไปต่างจังหวัด

วันหยุดนี้ เช่ารถไปพัทยา พร้อมคนขับ เที่ยวกับครอบครัวสนุกยาว ๆ

การเดินทางพร้อมครอบครัวบางครั้งไม่จำเป็นต้องขับรถส